ОПТИМИЗАЦИИ
Версии
Видео презентации
Динамичността на едно приложение може да доведе до значително намаляване на скоростта му и уеб сайтовете не са изключение от това правило. Големите уеб сайтове имат стотици секции и имат обекти с десетки хиляди записи. За тази цел има разработени много подходи за ускоряване на работата на приложението и уеб сайта, като част от тях са:
  • Пълната информационна структура може да се държи в явен вид в отделна таблица, като за всеки възел от е записан пълния път (който реално представлява пътеката и URL-то на секцията)
  • Денормализиране на блоковете по секции, така че да не се налага прилагането на сравнително сложната логика по наследяването при всяка заявка към сайта.
  • Предварително генериране на файлова структура, отговаряща на информационната структура, която се използва за:
    • Заявките към уеб сървъра при структура, съставена от кодове да са към реални файлове, вместо да се разчита на разширения на уеб сървъра, които при големи сайтове биха затруднили обработката на заявките
    • Генериране на файлове, които съдържат основната информация за секцията, на която отговарят, така че да не се налага заявка към базата
  • Генерирани масиви от данни, особено за началната страница, които се опресняват при промяна на данните, вместо да се прави заявка към базата и данните да се показват в реално време.
Това са само част от нещата, които Елементс предлага като оптимизации. При големи сайтове се налага персонализиран подход и той зависи от характера на уеб сайта.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger