ТЕМПЛЕЙТИ
Версии
Видео презентации
Начина, по който се представя информацията в даден сайт, се дефинира от темплейтите. Те са два вида – главни темплейти и (нормални) темплейти. Обикновено в сайтовете има обща рамка, в която се представя информацията – заглавна част (header), завършваща част (footer), навигация (може да включва няколко менюта, пътека и др.) и централна част. Тази структура най-често е различна за началната страница на сайта. Поради това, тази структура се дефинира отделно, и се нарича главен темплейт (MasterTemplate). Тя е една за множество секции и дефинира коя функционална част на дизайна на кое място се визуализира и по какъв начин. Начинът, по който се извежда същинската част от информацията, се дефинира от темплейтите.

Всяка секция може да има един или повече темплейта и само един главен темплейт. Един темплейт може да се появява в повече от един главен темплейт, понякога с различни параметри. Например в преглед на новина можем да искаме да има последните пет новини на същата тематика. Този списък изглежда по същия начин като темплейта на списъка на новини, само е с различен параметър – филтър. По този начин, ако променим дизайна на списъка на новини, той ще се промени на всички места, където сме използвали темплейта.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger