СЕКЦИИ
Версии
Видео презентации
Секция е всяко уникално URL в един уеб сайт. Една секция може да бъде статична или динамична. Секциите в горната схема в bold са динамични – те се получават от записите на съответните обекти. Останалите секции са статични. Ако трябва да разпишем структурата на секциите, която представя тази карта на сайта, това би изглеждало така:
 • Начало
  • За нас
   • Новини
    • News.View (Преглед на новина)
   • Продукти
    • ProductGroup.View (Преглед на група продукти)
     • Product.View (Преглед на продукт)
   • Екип
Динамичните секции не са реални URL-та, те са по-скоро начин да се укаже, че на това място искаме да застанат всички записи на съответен обект. Затова, всяко URL се дефинира като ID на секция и ID на запис (ако секцията е динамична). При обхождането на тази структура, когато се стигне до динамична секция, се взима дефиницията на указания обект, конструира се нужния бизнес обект и по този начин се показват записите. По-сложно стои въпроса със секциите ProductGroup.View и Product.View. Тук указваме, че искаме всички продукти, групирани по съответните им групи. Тъй като тази информация се въвежда от потребителя на уебсайта, тя е динамична и трябва да разчитаме на релацията между обектите, за да съставим коректна информационна структура. Когато се стигне до секцията Product.View, тъй като родителската секция е също динамична, се проверява за обявена релация между двата обекта, т.е. обектът Продукти трябва да е свързан на обекта Групи продукти по дефинирана характеристика. Имайки тази информация, можем да получим филтъра, необходим за съставянето на списъка на продуктите в тази група.

Дефиницията на секцията включва:
 • Код
 • Име
 • Главен темплейт
 • Един или повече темплейти
 • Един или повече блокове
 • Една или повече свързани връзки
 • Дефиниция на мета-таговете
 • Един или повече текстове
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger