Списъци
Версии
Видео презентации

Имат за задача да визуализират данни в табличен вид. Разделени са на две нива – сървърна част и клиентска част.

СЪРВЪРНА ЧАСТ
Сървърната част на контрола за списъци се състои от два класа – ListView и ElementList. ElementList е горния слой, и той има за задача да поеме чисто обектните задължения. Тъй като всеки лист е на конкретен обект, трябва да се покаже съответстващото му контекстно меню, да се извикат регистрираните разширения, да проверява за права на достъп и т.н. ListView е долния слой и той обслужва нуждите на клиентския компонент ListView – конструиране на нужния таг, капсулиране на атрибутите му, запазване на настройките в профила на потребителя, отговаряне на заявките (за нова страница или запис на редактиран ред).

КЛИЕНТСКА ЧАСТ
ListView е контрол за представяне на данните в табличен вид. Сред функционалностите му са:

 • Филтриране;
 • Сортиране;
 • Контекстно меню;
 • Групиране на редове;
 • Групиране на колони;
 • Странициране;
 • Редактируем брой редове на страница;
 • Поддръжка на клавиатура;
 • Сумиращи редове;
 • Дървовидно представяне на данните;
 • Иконки на всеки ред;
 • Запомняне на настройки към потребител.
 • Добавяне и редактиране на редове направо в списъка;
 • Контекстни филтри върху всички колони, в зависимост от типа данни в тях;
 • Групиране на редове на три нива със възможност за комбиниране със сортиране;
 • Скриване на колони;
 • Преместване на колони;
 • Разширяване и свиване на колони, със възможност за автоматично определяне на оптималната широчина на колоната;
 • Прозорец за настройка на списъка със всички възможности на едно място;
 • Запазване на потребителки изгледи на всеки списък с различни колони, сортиране, филтриране и подреждане.
Клиентската част се състои от един binary behavior – . Той използва Viewlink и използва HTML елементи, за да конструира интерфейса си. Съдържанието се показва на страници с конфигурируема големина. Всички заявки се извършват в реално време и се отварят от сървърния контрол ListView. Има функционалност за визуализиране на дървовидни структури с възможност за запазване на състоянието на дървото в профила на потребителя.

Визуализирането на данните става в колони, като всяка колона има тип на данните. Филтрирането на данните и редактирането им зависи от типа данни. Типовете колони и съответните им филтри могат да бъдат:
 • Текст


 • Число


 • Дата


 • Обект


 • Картинка
 • Флаг (Да/Не)
 • Бутон
Редактирането на данните също става според типа им. Списъците предоставят пълни функционалности по добавяне, редактиране и подреждане на записите на обекта в линейна и дървовидна форма.

За всяка колона може да се указва филтриране, сортиране, дали е видима и дали се групира при сортиране.Има отделно управление на видимостта на колоните както през контекстно меню, така и през диалогов прозорец:


 Отделно самия лист има глобални настройки – групиране на колони, брой записи на страница, подреждане на колоните, ред на сортирането и видимост:


 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger