OBJECT PICKER
Версии
Видео презентации
Този контрол служи за заместител на стандартния ComboBox контрол на браузъра. Целта му е да се избират записи от други обекти. Контролът позволява:
  • Търсене по няколко характеристики на избирания обект;
  • Разглеждане на всички записи на обекта;
  • Преглед на избрания запис;
  • Избиране от списъка на обекта (през допълнителен прозорец);
  • Възможност за избиране на повече от една стойност.
Поддържа търсене по няколко характеристики, странициране в реално време, възможност за избор от стандартния списък на обекта, достъп до формата за добавяне и редакция на записа.

Контролът също поддържа избиране на повече от един запис, които се добавят в списък с чек боксове под него:Този контрол се използва от ListView контрола за редактиране и филтриране на данни от тип обект. Имплементиран е като viewlink binary behavior. Има придружаващ сървърен контрол, който генерира нужния HTML код за конструиране на тага и отговаря на заявките на клиентския контрол.  
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger