Форми
Версии
Видео презентации
Контролът за форми, също като ListView-то, е разделен на две – FormView и ElementForm, със сходно разделение на отговорностите. Разликата е, че FormView използва нормален HTML и има контроли за всеки тип поле. Данните се представят на групи и всяка група може да бъде сложена на таб.


 
При първоначално зареждане на формата се зареждат полетата само за видимия таб. При избиране на друг се прави асинхронна заявка за полетата му. Поддържат се, както нормални полета, така и списъци, които да показват записите на свързаните обекти:


 
Поддържа се възможност за избор при запис – дали да се затвори формата или след запис да се отвори форма за нов запис, като избора се записва към потребителския профил.
FormView има режим на работа Wizard със запазване на състоянието и запис при приключване. Управлението на съхранението на данните от полетата е автоматично. Контролът поддържа DataBinding, като използва BusinessObject за източник на данни и има възможност да го ъпдейтва автоматично.
 
OBJECT PICKER
Този контрол служи за заместител на стандартния ComboBox контрол на браузъра.
LIST BOX
Избор на стойност от ограничен списък. Viewlink контрол, който замества <select /> тага на браузъра.
DATE TIME PICKER
Контрол за избор на дата. Комбинация от едно текстово поле и календар за визуална навигация по месеци и години.
СНИМКИ И ФАЙЛОВЕ
Контрол за разглеждане, качване и подреждане по групи на файлове и картинки.
ГРАФИКИ
Графични контроли за най-често използваните типове графики. Графиките в Елементс използват SVG технологията
WSIWYG HTML EDITOR
Елементс разполага с контрол, който напълно се възползва от mshtml editing функционалностите на Internet Explorer.
ПЕЧАТ
Печат на HTML шаблони
МЕНЮ
Служи за създаване на падащи и контекстни менюта.
ТЕЛЕФОН
Специализирано поле за въвеждане на телефонен номер.
ИМЕ
Специализиран контрол за въвеждане на име на човек.
ДИЗАЙНЕР НА ФОРМИ
Контрол за подреждане на полетата във формите.
  
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger