Binary Behaviors
Версии
Видео презентации
Технология, поддържана от Microsoft Internet Explorer, която позволява създаването на нови html елементи или разширяване на съществуващи и се използва като средство за разширяване на възможностите на браузъра. Технологията се различава от ActiveX по това, че вместо да е изолиран от останалата част от HTML документа, контролът, написан с тази технология, става част от него. Част от възможностите, които съществуват за един такъв контрол, са:
 • Нови тагове – могат да се създадат контроли, които се добавят в документа както всеки друг таг
 • Разширяване на възможностите на съществуващи тагове – може да се добави например контекстно меню или фон преливка към нормалния P таг. Могат да се добавят допълнителни характеристики и методи към таговете, да се модифицира начина, по който се рисуват на екрана и т.н.
 • Viewlink – при контролите, които са съставени от HTML, може кода да се капсулира така, че за външния документ това да изглежда като един таг. Това дава възможност за много лесно манипулиране и създаване на такива контроли в реално време, като и за облекчаване на структурата на главния документ.
 • Да участва в submit-ването на формите като всеки друг input таг. Това позволява писането на контроли, заместващи съществуващите input контроли на браузъра, без да се налага да се разчита на скрити полета за изпращане на данните към сървъра.
 • Да участва в определянето на layout-а на документа
 • Достъп до Print системата на Internet Explorer и персонализиране на печата и предварителния му преглед.
 • Да предоставя собствен фокус-правоъгълник
 • Да създава собствени събития и интерфейс към JavaScript
 • Да визуализира по собствен начин интерфейса си, вместо да разчита на HTML елементи за това. Тази възможност дава възможност за
  • Сериозно повишаване на производителността на тези контроли.
  • Свобода при определянето на интерфейса. Тъй като ползва директно GDI и GDI+, контролът може буквално да „нарисува” каквото е необходимо на екрана, без да се ограничава от възможностите на HTML таговете и езика като цяло.
 • Да се използват стандартните за браузъра клавишни комбинации за други цели (например F5 и Ctrl+R да опресняват данните в списъците)
 • Да се възползва напълно от функционалностите на mshtml editing engine. Internet Explorer предлага специални интерфейси за създаване на HTML редактори с възможности, превъзхождащи JavaScript варианта за създаване. Комбинацията от Rendering Behaviors (компоненти, които сами рисуват интерфейса си) с използване на mshtml editing прави възможностите за WYSIWYG редактори на практика неограничени. 


 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger