Потребителски интерфейс
Версии
Видео презентации
Общ интерфейс на приложението
Общия интерфейс на приложението е разделен на четири части.
Binary Behaviors
Технология, поддържана от Microsoft Internet Explorer, която позволява създаването на нови html елементи или разширяване на съществуващи и се използва като средство за разширяване на възможностите на браузъра.
Сървърни контроли
Задачата на сървърните контроли е, както да капсулират сложни функционалности за лесно ползване, така и да поемат отговорността за начина, по който се визуализира интерфейса.
Списъци
Имат за задача да визуализират данни в табличен вид. Разделени са на две нива – сървърна част и клиентска част.
Форми
Контролът за форми, също като ListView-то, е разделен на две – FormView и ElementForm, със сходно разделение на отговорностите. Разликата е, че FormView използва нормален HTML и има контроли за всеки тип поле.
  
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger