Recycle Bin
Версии
Видео презентации
Система, която позволява изтрит запис да бъде върнат обратно или перманентно изтрит от системата. Изтриването на записи е имплементирано на системно ниво (няма бизнес логика) и единствено осигурява извикване на стандартни методи на бизнес обекта, чрез които може да бъде прекратено изтриването или да се добави бизнес логика към действието.

Изтритите записи се съхраняват в отделна база, огледална на главната, със същото име и добавено Recyle Bin отзад. Тази база се поддържа в синхрон с основната при генериране.

Поради връзките между обектите, изтриването на даден запис може да доведе до изтриването на други записи (които могат да достигнат до хиляди). Диалога за потвърждаване на изтриване на запис е стандартен и предоставя интерфейс на потребителя за види точно какво ще се изтрие, освен записа, който е избрал (например ако се изтрие един клиент, се трият и поръчките му). Трият се само обектите, които губят смисъла си при изтриването на записа (поръчки без клиент нямат смисъл, например). Също така, ако се изтрие запис на обект, който е дърво, се изтриват и поднивата му.

Управлението на изтритите записи е на две нива – лични и общи записи.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger