Система за кодове на записи
Версии
Видео презентации
Система за настройка и генериране на кодове на записите. Системата за кодове представлява един бизнес обект, който позволява на потребителя да дефинира дали кода на даден обект е автоматично генериран и как се образува той, ако е така.

Кодовете на записите са нещо задължително за всеки обект в системата – те идентифицират уникално записите. Тази система предоставя на потребителя контрол върху това дали кода на даден обект е автоматичен или ръчен. При настроен автоматичен код, могат да се дефинират следните негови части:
 • Числова редица – това е съставна част на кода, която се образува от поредни числа, за които се дефинира:
  • Дължина
  • Начало
  • Край
  • Стъпка
 • Характеристика на обекта – може дадена характеристика (например кода групата, в която е артикула или дата) да участва в кода на записа
 • Свободен текст – може да се сложи свободен текст като част от кода на записа
Елементс автоматично следи за повторения в кодовете и се грижи за създаването на кодовете на нови записи.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger