Динамични Характеристики
Версии
Видео презентации
Система за разширяване на въвежданата информация на всеки запис. Позволява създаването на допълнителни характеристики към даден обект от клиента. Когато се наложи информацията за даден обект да бъде разширена с още характеристики, не са необходими специални умения – потребителят може да създава нови характеристики към всеки обект в системата и да ги настройва до последния детайл Характеристиките се организират в групи. Функционалностите, които се дават по подразбиране, са:
 • Дефиниране на името и типа на характеристиката;
  • Число – положително, отрицателно или всички;
  • Текст – свободен текст;
  • Файл – дава възможност за качване на файлове към запис;
  • Картинка – дава възможност за качване и преглед на качените вече картинки;
  • Изброени стойности – дава възможност да се въведат точно определени валидни стойности за характеристиката така, че потребителя да може да избира от тях;
  • Обект – връзка с друг обект. Потребителя получава във формата си Object Picker контрол;
  • Дата – потребителя получава във формата си DateTimePicker.
 • Дефиниране на интерфейсния контрол, който ще се ползва;
 • Дефиниране на стойност по подразбиране;
 • Указване дали характеристиката се вижда в списък;
 • Подреждане на интерфейса на формата;
 • Дефиниране на зависимости от други характеристики – тази група се вижда само ако друга характеристика има определена стойност или изпълнява дадено условие. Например за Клиенти, които са физически лица, искаме да попълваме ЕГН, данни за паспорта и т.н., докато за юридическите лица попълваме различни данни. Вместо да се дефинират по време на изработката на системата, тези характеристики могат да се дефинират от клиента по време на ползването на системата.
Характеристиките се съхраняват в отделна таблица, в която може да има само по един ред за ред от главната таблица. Характеристиките се генерират като колони с кодове, генерирани от Елементс. Допълнително се генерира клас, който да регистрира характеристиките в бизнес обекта, така че да могат да участват в общото управление на характеристиките от бизнес обекта. Съответно се генерират и класове за списъка и формата на обекта.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger