Системи
Версии
Видео презентации
Елементс разполага с готови системи за навигация, управление на статуси, дефиниция на уникални кодове на записи, регистър на всички системни и потребителски итерации, система за бележки, разширяване и настройка на софтуерни обекти.
 
System Core
Основната система в Елементс. Осигурява нужната среда за функциониране на всички останали системи и контроли.
Навигационна Система
Основната навигационна система в Елементс. Система, отговорна за навигацията в приложението
Динамични Характеристики
Система за разширяване на въвежданата информация на всеки запис. Позволява създаването на допълнителни характеристики към даден обект от клиента.
Статус система
Статус системата позволява на потребителя да конфигурира сам статуси на обектите и да дефинира зависимости между тях, имплементирайки по този начин съвсем основна бизнес логика в приложението си.
Система за кодове на записи
Система за настройка и генериране на кодове на записите. Системата за кодове представлява един бизнес обект, който позволява на потребителя да дефинира дали кода на даден обект е автоматично генериран
Права на достъп
Настройване на права на групи потребители и потребители за работа с приложението. Правата на достъп са дефинират на ниво групи потребители, като всеки потребител може да е в повече от една група
Печат и E-Mail
Система за управление на шаблоните за печат и е-мейл на обектите. Елементс разполага със система за управление на шаблоните за печат към всеки обект
Настройки на потребители. Профили.
Поради голямата степен на персонализация, която предлага Елементс, има система за управление и запазване на потребителските настройки.
Service Manager
Подсистема за мониторинг и поддръжка на различните услуги, които са разработени към съответното приложение.
Архивиране на записи
Система за архивиране на записи. Архивирането на записи е система, която позволява скриването на записи от обекти за нормална работа с приложението
Заключване на записи
Управление и настройка на заключването на записи. За обекти, в които работят едновременно голям брой потребители и има опасност двама потребители да редактират едновременно един и същи запис
Log System
Система за регистриране на действията на потребителите и следене на работата на приложението.
Система за бележки
Система за въвеждане на бележки към всеки запис. Системата за бележки дава възможност към всеки запис в системата да се въвеждат бележки от потребителите
Чат
Обмяна на съобщения между потребителите. Интегриране система за съобщения между потребителите, сходна на широко използваните Instant Messenger приложения
Помощ
Модул за поддръжка, развитие и използване на помощна информация към приложението. Помощната информация е организирана по архитектурата на платформата – в модули, подмодули, обекти, разширения, групи характеристики и характеристики.
Система за промяна на цвета
Система, позволяваща промяната на цвета, шрифта и интерфейса на приложението.
Мултиезичност
Система за въвеждане на данните на обектите на повече от един език. Всеки обект може да бъде проектиран с поддръжка на повече от един език.
Recycle Bin
Система, която позволява изтрит запис да бъде върнат обратно или перманентно изтрит от системата. Изтриването на записи е имплементирано на системно ниво
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger