Системна информация
Версии
Видео презентации
Елементс разполага с информация за следните неща в една система:
 • Модули – всички инсталирани модули
 • Обекти
  • Принадлежност към модул;
  • Пълна дефиниция на характеристики с типове, ограничения и релации;
  • Настройки на обекта – има ли стандартен печат, може ли да се добавя във Favorites и т.н.
  • Тип на обекта – дали е нормален обект, справка или свързан обект (и съответно контекстен или неконтекстен свързан обект);
  • Кой е темплейта по подразбиране за този обект.
 • Действия
  • Код и име на действието;
  • Различни параметри на действията, свързани с ролята им в приложението.
 • Релации – всички релации между обектите, по коя характеристика(и) става, какви филтри има към нея и т.н.
 • Наследяване – кой обект кого наследява и по коя характеристика (незадължително) става наследяването
 • Регистрирани handler-и на събития – кой обект кой метод иска да бъде извикан при възникването на кое събитие. Това може да стане както за конкретен обект, така и за всички обекти в системата.
 • Зависимости при копиране на записи
 • Темплейти за е-мейл и печат на записи на обекти
 • Кои характеристики на кои обекти поддържат история
 • Различни настройки на обектите – архивиране, заключване и др.
 • Регистрирани Уеб услуги
 • Регистрирани приложения, имащи право да ползват уеб услугите на това приложение Цялата тази информация дава възможност на платформата да управлява и имплементира вместо разработчика следните (но не само) неща:
 • Списъци
  • Какви колони имат;
  • Дали може да се редактира или добавят нови редове в списъка (in-place add/edit);
  • Кои колони са сортируеми и кои не;
  • Кои колони са филтрируеми и кои не са.
 • Форми
  • Как са подредени полетата – в какви групи;
  • Кое поле какво е и на коя характеристика на обекта отговаря – съответно как се записва и как се изважда оттам;
  • Свързани полета (например полето „Град” се филтрират от полето „Държава”);
  • AutoComplete – например попълване на информация на избраната във фактурата фирма;
  • Задължителни полета и различни валидации – телефон, ЕГН, Булстат и други специфични проверки;
  • Кои групи характеристики могат да се качват на табове и кои не;
  • Кои списъци излизат като свързани във формата (например Артикули към Поръчка излизат във формата на Поръчка) и как се съставя филтъра за този списък в този контекст;
  • Enable-ване и disable-ване на полета според условия.
 • Дали потребителя има права да прави всяко действие
 • Добавяне, запис и изтриване на записи – всичко това се случва автоматично, без да има нужда програмистът да пише какъвто и да е код.
 • Валидиране на данни
 • Кой обект къде е видим
 • Ако се изтрие един запис, кои други записи ще бъдат изтрити
 • Как изглежда менюто и навигацията в системата.
 • Как изглежда заявката за даден темплейт или действие – програмистът просто изисква отварянето на действието “Order.List”, например, и указва дали иска в попъп или на таб да се отвори. Платформата сама преценява има ли такъв обект, той има ли темплейт List, как се извиква и т.н.
 • Как се конструира даден обект или клас
 • Как се include-ва даден файл на даден обект
 • Какви действия предоставя даден обект и кои от тях са контекстни (изискват запис – например Изтрий) и кои не са (например Експорт на данните)
 • Как изглежда контекстното меню на обекта – то е съставено от всички действия на обекти и всички включени за него системи – статуси, архивиране, история на характеристики, заключване, списък с всички релации и т.н.
 • Какви свързани обекти има даден обект, кои от тях са контекстни, кои се виждат във формата и кои – не, как се съставят филтъра за всеки един от тях за получаване на свързаните към текущия записи.
 • Получаване на пълен списък с характеристиките на даден обект и какъв тип поле отговаря за всяка от тях.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger