Класът Application
Версии
Видео презентации
Има няколко подхода при създаване на уеб приложения – за всеки уеб адрес да отговаря отделен файл или всички заявки да минават през един единствен, който да вика необходимия за всяка част на заявката файл. Елементс е изградена върху втория принцип, защото той дава възможност за централизирано управление на заявките, проверка за права на достъп, връзка към база данни и всякакви други задачи, които се извършват за всяка заявка или страница.

Главната входна точка към сървърния код е класа Application. Той поема всички заявки и разпределя работата според типа заявка към други обекти. Той include-ва необходимия минимум от основни файлове според типа заявка (дали ще се показва потребителски интерфейс или това е стриктно неинтерфейсна заявка, например), прави първа проверка за права на достъп (допълнителни проверки се правят по-нататък при изпълнението на заявката) и извиква необходимия клас, който ще направи същинската обработка на заявката. Технически заявката е насочена към index.php файл, който е специфичен за приложението и служи за конфигурационен файл за параметри за връзка към базата и други конфигурации.

След първичната обработка на заявката, Application класът извиква нужния клас, към който е насочена тя. Това става посредством уникален идентификатор, който всички интерфейсни класове имат. Всяка заявка е съставена от този идентификатор и от допълнителни параметри, обикновено насочени към платформата и съобразявани от нея. Към тези уникални идентификатори има няколко служебни, които са вътрешни за платформата и служат за специфични заявки – извикване на AJAX методи, Web услуги, запис на профил и всякакви задачи, извършвани автоматично от платформата.

Класът Application е отговорен и за управление на системния кеш, който е предимно съставен от пътища на обекти, информация за действията на обектите и други. Освен това той предоставя начини за зареждане на обекти, контроли и действия, без да има нужда програмиста да знае къде се намира обекта и въобще дали съществува.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger