AJAX заявки
Версии
Видео презентации
Към всеки обект или интерфейс може да има нужда от допълнителни заявки към сървъра от клиентската част на приложението – проверка на входни данни, получаване на параметри зависещи от въведено от потребителя поле или други сценарии. За да се направи такава заявка, софтуерния разработчик трябва да напише нужния клиентски код за заявката (използвайки най-вероятно XmlHttpRequest обекта), после да напише нужния посрещащ код на сървъра и да върне резултат. В голямата част от сценариите Елементс сама прави целия този процес, спестявайки на програмиста цялата тази работа – при AutoComplete на форми, сървърна валидация на данни, сортиране, странициране, филтриране или навигация в списъци, презареждане на част от формата и други стандартни сценарии. В останалата част от случаите, програмистът единствено указва кой метод на кой обект иска да извика, използвайки JS класовете CXmlHttpRequest или CBusinessObject (които скриват целия процес по съставяне на заявката, формат на параметрите, енкодване или декодване на текст) и имплементира нужния метод на сървърния клас (който трябва да има необходимата сигнатура, за да може да бъде извикан от Елементс).

Резултатът от всичко това е, че в редките случаи, когато на разработчика се налага да напише сам извикване през AJAX към сървъра, работата му е значително симплифицирана и улеснена от платформата.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger