Ядро на системата
Версии
Видео презентации
Класът Application
Има няколко подхода при създаване на уеб приложения – за всеки уеб адрес да отговаря отделен файл или всички заявки да минават през един единствен, който да вика необходимия за всяка част на заявката файл.
AJAX заявки
Към всеки обект или интерфейс може да има нужда от допълнителни заявки към сървъра от клиентската част на приложението – проверка на входни данни, получаване на параметри зависещи от въведено от потребителя поле или други сценарии.
Събития (Events)
Тъй като приложенията, използващи Елементс са модулно ориентирани и всеки модул може вече да е готов, може да е написан от друг разработчик или просто не искаме да го натоварваме с чужда за него логика, възниква нуждата от нотифициране на останалите обекти в системата за възникването на някакво събитие
Системна информация
Елементс разполага с информация за следните неща в една система
Логове
Логовете са имплементирани като един обект със списък и преглед, които „слушат” за всички стандартни събития в системата и всички грешки, които възникват и се записват в таблицата на обекта.
Cache
Поради голямото количество системна информация, която е нужна на платформата във всеки един момент и сравнително рядката промяна на тези данни, тя се кешира.
Обекти, модули и действия
Елементс организира обектите в модули. Модулите са независими едни от други групи от обекти, които имат обща цел (например Продажби, Снабдяване, Склад и др.). За всеки обект се регистрират всичките действия и темплейти, с които той разполага.
  
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger