Database Server and Engine
Версии
Видео презентации
Базата данни, която използва Елементс, е MySQL. Структурата на обектите е силно нормализирана и е обект на строги правила за именуване и типове на данните. Таблиците са InnoDB, заради поддръжката на foreign keys, които са нужни за поддръжката на целостта на данните от една страна и от друга, тези ключове допълнително указват релациите между обектите още на ниво база данни.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger