XML базирана дефиниция на обектите
Версии
Видео презентации
Това, което прави наистина бърза разработката на уеб приложения върху Елементс, е генерирането на код. Дефинициите на обектите се съхраняват в XML файлове – лесно преносим, независим източник, лесно четим от всякакъв софтуер. Тези файлове се съхраняват отделно от приложението. Разработчикът има възможност да опише във файла:
 • Характеристиките на самия обект – име, текст, модул, разположение в менюто
 • Настройката за кода на записите (виж Система за кодове)
 • Действия – допълнителни действия и темплейти или спиране на действия и темплейти по подразбиране (Списък, Добавяне, Общ преглед, Редакция, Преглед)
 • Характеристики
  • Коя характеристика в коя група характеристики е
  • Име
  • Какъв интерфейсен контрол да се използва във формата за добавяне и редакция и съответни настройки за този контрол
  • Какви клиентски и сървърни проверки има за тази характеристика
  • С коя друга характеристика е свързана (например ако един Клиент има Държава и Град, то Града е свързан с Държавата.
  • Различни настройки за местоположението й във формата за добавяне и редакция
  • Ако характеристиката е от тип обект – то да се показва ли свързания обект във формата, контекстен ли е, и т.н.
  • Изрази – могат да се добавят характеристики, които са само за четене и са изрази – например сума на поръчките на този клиент
  • От коя характеристика се попълва стойността й – например адреса на клиента във фактурата (който е денормализиран) се попълва при избор на клиент, като се вземе неговия адрес и се конкатенира с града и държавата му.
 • Дефиниция на списъка – указват се какви колони има в списъка, в какъв ред по подразбиране са (потребителя може да си ги размества) дали се разрешава редакция в колоната, филтриране и т.н.
 • Свързани обекти – свързаните обекти могат да се контролират както от страна на характеристиката, по която са свързани, така и от страна на обекта.
 • Разположение на формите (layout) – за всяка форма разработчика може да укаже абсолютно различно разположение и подреждане на полетата от това по подразбиране. Като резултат, повечето обекти нямат нужда от допълнителен код, за да изпълняват проектираните функции и с писането на XML файла и генерирането им практически са готови за ползване. Генерирането на обекти, освен за бързата разработка, спомага за няколко неща:
 • Тестване на обектите – генерирането осигурява винаги хомогенен, оптимизиран и работещ код.
 • Лесна адаптация на приложението към промени в платформата – всяка нова версия на Елементс идва със собствен генератор – остава само да се прегенерира приложението и гарантирано имаме съвместим и работещ код.
 • Позволява на разработчика да се концентрира върху логиката на приложението, премахва повтарящите се задачи.
Генерирането на код, освен, че вдига сериозно качеството на кода, сваля времето за разработка на един обект до буквално минути.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger