Структура на кода
Версии
Видео презентации
Бизнес логика
Интерфейс
XML базирана дефиниция на обектите
Това, което прави наистина бърза разработката на уеб приложения върху Елементс, е генерирането на код. Дефинициите на обектите се съхраняват в XML файлове – лесно преносим, независим източник, лесно четим от всякакъв софтуер.
Слоеве
Класовете са разделени на 3 слоя – генериран, base и custom.
Наследяване на XML файлове
Когато даден модул или обект присъства в няколко приложения, със или без изменения (например допълнителни характеристики) е логично да можем да наследим неговия основен XML
  
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger