Неконтекстно свързани обекти
Версии
Видео презентации
Обекти, които могат, но не е задължително, да се гледат в контекст. Например можем да искаме да видим поръчките на един клиент от формата му. Това е практически филтриране на поръчките по клиент и може да се направи и от списъка на поръчки, но Елементс третира тези обекти като свързани и предоставя нужните връзки в контекстното меню на всеки запис. Свързаните обекти се засичат от платформата автоматично по обявените връзки при дефиницията на обекта – когато сме дефинирали обекта Поръчки, ние сме казали, че той има характеристика „Клиент”, която всъщност ползва обекта Клиенти, за да ограничи валидните си стойности. В базата данни това кореспондира на foreign key, а в интерфейса кореспондира на поле (контрол) с ограничен избор на стойности (ComboBox, ListBox или ObjectPicker).
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger