Типове обекти
Версии
Видео презентации
Всяко приложение, независимо дали е ERP система или просто административна част на уеб сайт, има за цел да улеснява потребителите да въвеждат няколко „комплекта данни” според дейността им. Обикновено това се описва като „имаме нужда да си въвеждаме поръчките и да си следим доставките в някаква система”. Само че всички проектанти на такива системи знаят, че това всъщност не е един обект. От гледна точка коректна структура на данните, нормализиране и куп други аргументи, такива системи стигат до стотици обекти. Тъй като Елементс третира всеки обект еднакво – т.е. има списък, overview (което ще обясним по-късно) и форма за въвеждане и редакция, трябва да има начин да се „подчертаят” „главните” обекти и да се сложат останалите на място, което не пречи на работата на потребителя. В случая на горния пример тук става дума за следните обекти:
 • Тип контрагент – типизираме контрагентите, за да можем после да ги разделим на клиенти и доставчици.
 • Контрагент – това е общия списък на клиенти и доставчици
 • Клиент (Контрагент) – няма нужда да се въвеждат данните за клиента при всяка поръчка (стига да не е магазин), по-добре да ги изнесем отделно
 • Доставчик (Контрагент) – артикулите се доставят, и доставките трябва да се следят. Всеки доставчик доставя повече от един артикул, както и един артикул може да бъде доставен от повече от един доставчик
 • Поръчка – това е всъщност обекта, заради който възникват всички останали, тук стои информацията за самата поръчка – клиент, дата, срокове, начини на плащане и т.н.
 • Артикул към поръчка – една поръчка има повече от един артикул. Тук се въвеждат артикули с техните количества, цени и доставчици.
 • Артикул – трябва ни номенклатура от артикули, за да можем да ги избираме в поръчките
 • Група артикули – добре е артикулите да се категоризират в групи, защото могат да са сериозен брой
 • Ред от ценова листа – тук се описа кой доставчик, какъв артикул на каква цена го доставя (както може да служи този обект за съхранение на допълнителна информация)
 • Продажби по клиенти и по месеци – това е справка, в която потребителя да гледа суми по клиенти и месеци. В този опростен пример виждаме няколко основни типа обекти, които се използват в платформата Елементс:
 • Главни обекти
 • Номенклатурни обекти
 • Контекстно свързани обекти
 • Неконтекстно свързани обекти
 • Справки
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger