Наследяване
Версии
Видео презентации
Наследяването на обекти е незаменим похват от обектното програмиране. Елементс позволява да се проектират и изпълняват уеб приложения, използвайки този похват. В горния пример имаме обектите Контрагент, Клиент и Доставчик. Както клиентите, така и доставчиците са контрагенти и имат много еднакви характеристики. Освен това един клиент може да бъде и доставчик едновременно и обратното. Елементс осигурява тази връзка, както на ниво база данни, така и на ниво приложение.

На ниво база данни наследяващите обекти представляват таблици с релации едно към едно. На ниво приложение съответстващите си класове се наследяват, като наследяващия обект използва напълно всички вече написани функционалности на базовия обект и добавя характерните за него други функционалности (например Доставчиците имат свързан обект „Ред от ценова листа”, в горния пример, какъвто Клиентите нямат).
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger