Бизнес логика
Версии
Видео презентации
Какво е бизнес обект?
Приложенията, което се пишат върху Елементс, имат за цел да фасилитират въвеждането на данни от потребителите в базата, да осигурят връзката между тях и да предоставят нужната им обработка – в справки или графики.
Код на запис
Всеки обект има освен уникален първичен ключ (primary key), така и уникален код. Кодът, за разлика от първичния ключ е текст и има възможност да се въвежда от потребителите
Record Reference
Тъй като всеки запис се идентифицира в системата по своя primary key, възниква необходимост от допълнителен текст, който да е достатъчно “говорещ” за потребителя.
Типове обекти
Всяко приложение, независимо дали е ERP система или просто административна част на уеб сайт, има за цел да улеснява потребителите да въвеждат няколко „комплекта данни” според дейността им.
Контекстно свързани обекти
Обекти, които нямат смисъл извън контекст. Заради това Елементс показва тези обекти само във формата на съответния родителски обект.
Неконтекстно свързани обекти
Обекти, които могат, но не е задължително, да се гледат в контекст. Например можем да искаме да видим поръчките на един клиент от формата му.
Наследяване
Наследяването на обекти е незаменим похват от обектното програмиране. Елементс позволява да се проектират и изпълняват уеб приложения, използвайки този похват.
Справки
Елементс категоризира справките като обекти само с интерфейсна част, които често нямат своя таблица , а показват данните от един или много други обекти в някакъв интегриран вид, който може да е в списъчна или графична форма.
Структура на един бизнес обект
Всеки бизнес обект има една или повече таблици и минимум 3 класа.
Списъци и форми
Освен бизнес логиката, всеки обект има още два класа (всеки с по три слоя) – List и Edit.
Разширения (Extensions)
Въпреки наличието на XML файлове и генериране на код, понякога се налага да се пишат външни “plug-in-и” към обектите
Изтриване на записи
Изтриването на запис може да бъде, както тривиална задача, така и обект на сериозна подсистема.
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger