Архитектура
Версии
Видео презентации

Елементс е изградена на няколко нива – системно ниво, приложно ниво, бизнес логика и потребителски интерфейс.


Платформата е изградена на няколко нива:

  • Системно ниво - осигурява работата на системата на най-ниско ниво - системни настройки и среда;
  • Ниво приложение - отговаря за връзките между обектите и техните модули и конфигурирането на всички обекти, модули и разширения. Управлява динамичните характеристики, кодовете на записите в системата и връзките на обектите един с друг. Контролира и настройва статусите, разширенията и правата върху обектите в приложението. Елементс предоставя набор от контроли, от които стандартно се състоят потребителските интерфейси;
  • Бизнес логика - базови функционалности на всички бизнес обекти в системата;
  • Потребителски интерфейс - Елементс е отговорна за цялостния потребителски интерфейс, функционалностите му и настройката му.
Елементс организира съответното приложение в модули, подмодули и обекти. Обектите са основната логическа част на всяко софтуерно приложение, изградено върху тази платформа. Те имат характеристики, организирани в групи, разширения, свързани обекти, динамични характеристики и действия, които могат да се правят с тях, и се подреждат в подмодулите и модулите, които имат групираща функция.
 
EnglishКарта на сайта
Уеб сайт, SEO от Калипърс

Ladger